RDW logo
RDW | Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie. Motorfietsen met een kentekenbewijs hebben meestal een typegoedkeuring. Het kentekenbewijs is alleen geldig wanneer de motor in nagenoeg dezelfde uitvoering verkeert als in deze typegoedkeuring staat beschreven.

MMvG RDW keuringWorden er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld ten behoeve van het gebruik door een gehandicapte, dan wordt het kentekenbewijs ongeldig. Wanneer er modificaties plaatsvinden aan de stuurinrichting, het remsysteem of het frame, dan dient de motor opnieuw gekeurd te worden en getoetst aan de eisen gesteld in het Voertuigregelement en de Wegenverkeerswet.

Een aanvraag voor zo’n herkeuring moet worden ingediend bij de RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie, afdeling TTV. Bij de aanvraag voor herkeuring moet worden meegezonden: het kentekenbewijs, een omschrijving van de aanpassing en constructietekeningen met materiaalverantwoording en eventueel een sterkteberekening.

Een technisch inspecteur van de RDW verzorgt de keuring na afspraak op locatie. Daarbij wordt gelet op de technische uitvoering en de gebruikte materialen en opstellingen. Tevens kan er met de motor proef gereden worden om te constateren of alles ook werkelijk naar behoren functioneert. In enkele gevallen is het noodzakelijk dat er uitgebreide tests met het voertuig worden gehouden op de RDW-testbaan in Lelystad.

MMvG RDW kentekenbewijsAls de motor wordt goedgekeurd, ontvangt men het gewijzigde kenteken terug, met daarop de vermelding dat het voertuig is aangepast voor het gebruik door een gehandicapte bestuurder. De kosten van de aanvraag en de keuring zijn voor rekening van de kentekenhouder.

Door de nauwe samenwerking met de RDW is de projectgroep Motor Mobiliteit voor Gehandicapten goed op de hoogte van de toegestane aanpassingen aan motoren. In Assen worden ook regelmatig keuringen gehouden van motoren die zijn aangepast door Lukens Tuning Service.

www.rdw.nl
Telefoon: 079-3458100